Alzheimer Café

In de Alzheimer Cafés komen mensen met dementie, hun naasten, hulpverleners en belangstellenden maandelijks samen. Tijdens de informele bijeenkomsten krijgen de bezoekers informatie over dementie en kunnen zij ideeën en ervaringen uitwisselen.

Thema op deze avond: Onderwerpen vanuit de gasten.
Tijd: 19.00-21.00 uur
Entree: Gratis