Privacy Statement voor onze gasten

Hampshire Hotel- Delft Centre hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit Privacy Statement willen we u informeren over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.

Hoe gebruiken we uw persoonlijke gegevens?

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Hampshire Hotel- Delft Centre houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

  • Uw persoonsgegevens verwerken wij in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt;
  • Wij beperken ons tot die gegevens die minimaal nodig zijn;
  • Wij vragen uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
  • Wij geven geen persoonsgegevens door aan andere partijen, tenzij hiervoor een wettelijke verplichting is;
  • Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen zodat de veiligheid van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

Wij zijn op de hoogte van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens en respecteren deze.

Hoe gaat Hampshire Hotel- Delft Centre om met de gegevens van mijn verblijf?
Uw verblijf in ons hotel kan verschillende gedaantes hebben. U maakt gebruik van een kamer (logies), u heeft een high tea, u komt eten, u heeft een vergadering of een bijzondere bijeenkomst, u nuttigt iets in onze lounge of bar, eventueel op het terras.

U komt binnenlopen en u maakt ter plekke gebruik van 1 of meer van deze diensten of u reserveert vooraf.

 

Bij gebruikmaking van logies zijn we wettelijk verplicht een zogenaamd “nachtregister” bij te houden, in dit nachtregister worden de naam en de kenmerken van het verblijf (aantal nachten, aantal mensen) genoteerd. Ook wordt een aantekening gemaakt op welke wijze u zich identificeert. Hierop is controle mogelijk van onder meer de gemeente op basis van de Algemene Plaatselijke Verordening.

 

Aanvullend registreren we zelf dan nog uw naam, adres, e-mailgegevens, betaalgegevens, soort kamer en eventueel bijzondere wensen.  De verplichte en de aanvullende gegevens zijn nodig om uw verblijf in het hotel zo optimaal mogelijk te kunnen afhandelen.

 

Voor het bewaren van uw gegevens geldt een wettelijke bewaartermijn van 7 jaren.

 

Bij de andere diensten is het als u vooraf reserveert uiteraard handig als dit op naam gebeurt. Als u komt binnenlopen hoeft dat niet. Bij de vaak digitale betaling door middel van betaalpas of creditcard worden de betaalgegevens geautomatiseerd geregistreerd.

 

Als u onze website bezoekt…

U kunt onze website bezoeken zonder ons informatie over uzelf te verschaffen. Als u verder gaat met uw eventuele boeking kan het nuttig zijn dat wij u nadere informatie van u vragen over wat u precies wenst, om bijvoorbeeld met u te corresponderen of om uw boeking te verwerken. Desgewenst informeren wij u over onze nieuwste en aantrekkelijkste aanbiedingen via onze e-mailservice. Indien u zich wenst af te melden van onze e-mailservice, kunt u dat gemakkelijk doen vanuit de nieuwsbrief.

 

Hoe gaat Hampshire Hotel Delft Centre om met gegevens bij prijsvragen en acties?
Als u reageert op een prijsvraag of een actie, vragen wij uw naam, adres en e-mailgegevens. Deze gegevens worden gebruikt om de actie uit te voeren, de prijswinnaars op de hoogte te stellen van hun prijs en om de reacties op de actie te meten.
Hoe gaat Hampshire Hotel Delft Centre om met veiligheid en kwaliteit?
We beschermen de kwaliteit en integriteit van uw persoonlijke informatie door de juiste technische en organisatorische maatregelen. Daar hoort tevens bij dat wij altijd zo snel mogelijk aan uw verzoek tot inzage en eventuele correctie van uw persoonlijke gegevens zullen voldoen. Wettelijk zijn wij verplicht binnen een termijn van vier weken te reageren op een aanvraag voor inzage, wijzigen of wissen van de opgeslagen informatie. Wij doen dat echter sneller.

 

In principe geven wij u bij een aanvraag tot inzage een digitaal overzicht wat bij ons geregistreerd staat, als u daar prijs op stelt kan dat ook ter plekke bij ons in het hotel. U kunt uw aanvraag indienen via onze administratie op administratie@hoteldelftcentre.nl Vermeld hierin uw naam en verblijfdatum voor een spoedige afhandeling.

 

De gegevens die wij van u registreren worden secuur bewaard in onze beveiligde database, waar geen ongeautoriseerde toegang toe is.

Vragen?
Wij zijn verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy Statement, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan u dit aan ons vragen ook op administratie@hoteldelftcentre.nl